SPRZĘT KOMPUTEROWY


Serwis, utrzymanie, modernizacje.
Serwis komputerów i pozostałego sprzętu komputerowego, w tym przeglądy okresowe i modernizacje.

SZKOLENIA - CONSULTING


Szkolenia pracowników
Kompleksowe szkolenia dla firm z obsługi wdrażanych przez nas rozwiązań systemowych oraz sprzętowych.

Consulting
Doradztwo w zakresie doboru sprzętu, oprogramowania, oraz rozwiązań systemowych.

OPROGRAMOWANIE


Instalacja, administracja, integracja, odzyskiwanie danych

SIECI KOMPUTEROWE


Projekty, realizacje, utrzymanie, administracja.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH


Odwirusowywanie, systemy antywirusowe-instalacja, systemy kopii zapasowych, odzyskiwanie danych

Polityka Prywatności G-SYSTEM Grzegorz Zieliński

2018-05-25

 

I.              Informacje o Administratorze i przetwarzaniu danych osobowych

1.   Administratorem Państwa danych osobowych jest G-System Grzegorz Zieliński z siedzibą w Poznaniu os. Armii Krajowej 102/117. NIP: PL782-166-69-62, REGON: 302080985

2.   W przypadku pytań oraz zamiaru realizacji praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, uprzejmie prosimy o kontakt mailowy pod adresem biuro(at)gsystem.com.pl lub pocztą pod adresem: G-System Grzegorz Zieliński, os. Armii Krajowej 102/117 61-381 Poznań.

3.   Przez „RODO” rozumiemy obowiązujące w Polsce od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4.   Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.

5.   Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

6.   Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

II.            Jakie dane, w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy

1.   W przypadku zawarcia z nami umowy przetwarzamy Państwa dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy w szczególności są to: imię i nazwisko, adres zameldowania, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (w przypadku firm). Niepodanie takich danych uniemożliwi nam zawarcie i wykonanie tej umowy.

Dane te wykorzystujemy w celach zawarcia i wykonania umowy, a w szczególności: zawierania, aneksowania i wypowiadania umów; wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych; realizacji zobowiązań podatkowych; dostarczania Państwu faktur i innych dokumentów; kontaktowych (poprzez telefon, sms, e-mail)

Jednocześnie informujemy, iż w trakcie realizacji umowy możemy wejść również w posiadanie danych o numerze Państwa rachunku bankowego i danych o banku lub instytucji płatniczej Państwa obsługującej, jeżeli dokonują Państwo płatności na naszą rzecz za ich pośrednictwem.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i jej poprawnej realizacji. – Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO

Powyższe dane będą przetwarzane także w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń – Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO

2.   W przypadku kontaktu mailowego, kontaktując się ze nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujecie nam Państwo swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Twoje dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu.

 

III.           Jak długo przetwarzamy dane

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez nas w okresie obowiązywania łączącej nas umowy. Następnie po jej zakończeniu i ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi. W przypadku braku Państwa sprzeciwu, w tym okresie Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów. Ponadto, gdy zaistnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, będziemy to robić nie dłużej, niż do chwili, w której taka zgodę Państwo wycofają (Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 

IV.           Jakie prawa przysługują Państwu w związku w przetwarzanymi przez nas danymi

Przysługuje Państwu prawo do: poprawienia lub uzupełnienia danych osobowych; usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; przeniesienia danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO)

Ponadto, na Państwa wniosek udzielimy potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz udzielimy do nich dostępu. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mogą Państwo tę zgodę w każdej chwil wycofać.

Jeżeli będą Państwo zainteresowani realizacją któregokolwiek z powyższych uprawnień, prosimy o kontakt poprzez adres: biuro@gsystem.com.pl

Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać czego dotyczy żądanie. W szczególności z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek i jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (jeśli taki adres e-mail podano).

 

V.            Komu udostępniamy dane

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane: podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, w tym prawne; operatorom pocztowym; bankom i instytucjom płatniczym; podmiotom nabywającym wierzytelności; firmie księgowej. Zgodnie z przepisami prawa Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania.

 

VI.           Pliki cookies i inne podobne technologie

Strona www.gsystem.com.pl, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Państwu najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze strony. 

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają nam:

    • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego oczekujesz,

    • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,

    • ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na stronie,

    • korzystać z narzędzi analitycznych,

    • korzystać z narzędzi marketingowych,

    • korzystać z systemu komentarzy,

    • wyświetlać na stronach filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo,

    • zapewniać funkcje społecznościowe.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze można wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne i cookies podmiotów trzecich. Cookies własne, wykorzystujemy w celu prawidłowego działania strony. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie naszej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące. 

 

VII.         Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Państwo korzystacie. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu Państwa identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

VIII.        Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

.

Informacje

G-SYSTEM

G-SYSTEM Grzegorz Zieliński
os. Armii Krajowej 102/117, 61-381 Poznań
NIP: 7821666962
REGON: 302080985
Bank: 97114020040000340274613763

Kontakt

G-SYSTEM Grzegorz Zieliński
Poznań, os. Armii Krajowej 102/117, 61-381
Phone: 61 66 98 038
E-mail: kontakt@gsystem.com.pl